فرزند سردار سپهبد شهید سلیمانی سلاح به دست در نمازجمعه کرمان سخنرانی کرد.