به گزارش افکارنیوز،

 سید کمال سجادی فعال سیاسی اصولگرا  با اشاره به لزوم ایجاد موج جوان‌گرایی در جامعه گفت: از اینکه تعدادی از جوانان تحصیل‌کرده و نسبتا با تجربه در مجلس قرار بگیرند، استقبال خواهیم کرد. مجلس جایی است که دو کار مهم انجام می‌دهد که یکی از آن‌ها قانون گذاری و دیگری نظارت بر اداره امور در کشور مطابق بر قانون اساسی است.

اخبار سیاسی- او افزود: جوانی که تجربه ندارد کار سختی را در مسئولیت مختلف اعم از نمایندگی مجلس دارد، اما لزوما به طور مثال سی نفر تهران همه جوان باشند منطقی نیست، اما باید یک درصدی را به جوانان اختصاص داده شود.

سجادی با بیان اینکه ترکیب مسئولان باید از جوانان و با تجربه‌ها باشد؛ افزود: آنچه که امروز وظیفه احزاب و جبهه هاست معرفی لیست‌هایی مبتنی بر ترکیبی از جوانان تحصیل‌کرده و کسانی که تجربه اجرایی دارند؛ است.