به گزارش افکارنیوز،

امیر شجاعان رئیس مرکز دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در همایش آموزشی هیئت‌های بازرسی انتخابات کشور، به تشریح فرآیندهای الکترونیک در برگزاری انتخابات پرداخت.

اخبار سیاسی- وی در همین زمینه با اشاره به اینکه فرآیندهای برگزاری انتخابات الکترونیک در چهار مرحله دسته‌بندی می‌شوند، افزود: بخش اول، فرآیندهای قبل از روز اخذ رأی شامل 14 فرآیند می‌باشد، بخش دوم فرآیندهای روز اخذ رأی با 4 فرآیند و بخش سوم فرآیندهای بعد از روی اخذ رأی با 3 فرآیند است و در نهایت فرآیندهای پشتیبان انتخابات با 4 فرآیند در بخش چهارم قرار دارد.

رئیس مرکز دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور با اشاره به اینکه فرآیندهای روز اخذ رآی از مهم‌ترین مواردی است که بازرسین باید بر نحوه اجرای دقیق آن دقت لازم داشته باشند، اظهار داشت: این موارد عبارتند از احراز هویت الکترونیکی و کنترل رأی تکراری، اخذ رأی و شمارش آراء، ثبت صورت‌جلسه شعبه رأی و شمارش و تجمیع آراء است.

شجاعان با تأکید بر قانونی شدن احراز هویت مبتنی بر سامانه جامع انتخابات ، خاطرنشان کرد: ملاک رأی تکراری پاسخ سامانه است و نه مُهر شناسنامه؛ البته همچنان مُهر بر شناسنامه‌ها خواهد خورد، بنابراین بایستی کد استعلام شماره ملی از سامانه در تعرفه انتخابات درج شود.