جلیل رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه ایران یکی از اعضای قدیمی و فعال پیمان NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است، گفت: ایران همچنین در طول مدت مطرح بودن پرونده اتمی با تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری دقیق و منطبق بر توافق برجام را داشته است.

اخبار سیاسی- نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد غرب و آمریکا به دلیل بی‌تعهدی در انجام وظایف‌شان در توافقنامه برجام ادامه داد: با وجود همکاری همه جانبه ایران اما متاسفانه طرف‌های غربی یعنی ابتدا آمریکایی‌ها و بعد اروپایی‌ها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند تا جایی که امروز از ابزار تهدید ضد جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هموراه به تعهد خود در قبال کشورهای غربی پایبند بوده و به تایید آژانس تخلفی انجام نداده است.

وی با بیان اینکه اقدام کشورهای اروپایی برای استفاده از مکانیسم ماشه و فشار بیشتر ضد ایران به فروپاشی کامل برجام خواهد انجامید تاکید کرد: حتی ممکن است منجر به اقدامات دیگری از سوی ایران شود که به طور مثال می تواند منجر به تجدیدنظر در همکاری با آژانس در قالب پروتکل الحاقی یا عضویت در NPT شود که می تواند تبعاتی منفی زیادی برای امنیت منطقه و جهان داشته باشد.

رحیمی جهان آبادی با تاکید بر اینکه ایران به حقوق خود قانع است تصریح کرد: اما بر پایه مقرراتNPT  و همچنین توافقنامه برجام حقوق حقه خود را طلب می کند، واقع امر این است که اینکه از کشوری مانند ایران که تابع مقررات است خواسته شود از حقوق قانونی خود صرف‌نظر کند اما در مقابل کشور متخلفی مانند آمریکا هیچ اقدامی نشود ظلمی است که نه تنها افکار عمومی جهان بلکه مقررات حاکم بر روابط بین الملل هم آن را نمی‌پذیرد.

رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اروپایی ها هیچ گاه قابل اطمینان نبودند تاکید کرد: اروپایی ها به دو دلیل یعنی نداشتن اختیار در مقابل آمریکا و صادق نبودن با ایران هیچ گاه محل اعتبار و استناد نیستند و در این ماجرا هم نمی توان به حسن نیت آنها امید بست.