به گزارش افکارنیوز،

تصویری اسلحه‌ به‌ دست از شهید قاسم سلیمانی را در میدان نبرد مشاهده می نمایید.

سردار سلیمانی