به گزارش افکارنیوز،

وزیر امور خارجه در توئیتراظهار داشت: دونالد ترامپ هنوز در رویای دیدار دوجانبه برای ارضای شهوتش برای «توافق ترامپ» است.

اخبار سیاسی - تنها مسیر ممکن برای مذاکرات در میز ۵+۱ است که او (ترامپ) آن را ترک کرد.