به گزارش افکارنیوز،

 محمد ابراهیم رضایی با بیان اینکه آمریکایی ها امروز به حدی از استیصال رسیدند که دست به هر رفتاری می زنند، گفت: بعد از تحریم های اقتصادی وقتی آمریکایی ها دیدند ملت ایران همچنان با قدرت و عظمت به مسیر خود ادامه می دهد حال برای جبران تشویش و نگرانی خود دست به تحریم شخصیت های علمی ایران می زنند.

اخبار سیاسینماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقامات آمریکایی با هدف اقناع افکار عمومی خود به دنبال سوژه های جدید برای اعمال تحریم هستند، ادامه داد: حال که آمریکایی ها از تحریم های قبلی نتیجه دلخواه خود را نگرفته و در پیمودن هر مسیری برای فشار بر ایران با شکست مواجه شدند به دنبال راهی برای پاسخ به افکار عمومی خود هستند و در این راه شاهدیم که دست به تحریم تک تک شخصیت های جمهوری اسلامی ایران می زنند.

وی با بیان اینکه رفتار آمریکایی ها از نظر ایران وجاهت و ارزش ندارد، افزود: مردم ما به خوبی طی 40 سال پیروزی انقلاب دشمنی آمریکا را به صورت تام و تمام درک کرده و می دانند که مقامات این کشور از هیچ کاری برای به زانو در آوردن ملت ایران دریغ نمی کنند، با این همه ما اقدامات اخیر آنها را از سر استیصال می دانیم و چندان تاثیری بر آن مترتب نمی دانیم.

رضایی تحریم علی اکبر صالحی را ناشی از احساس حقارت آمریکایی ها توصیف کرد و گفت: آمریکا امروز در مقابل رشد علمی حیرت آور دانشمندان ایرانی انگشت به دهان مانده و به شدت نگران توسعه علمی ایران است بنابراین شاهدیم که برای ایجاد اخلال در روند فعالیت های علمی ایران دست به زندانی کردن یا تحریم های شخصیت های علمی ایران می زند.

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرگذاری این تحریم ها بر روند فعالیت های دانشمندان تاکید کرد: اگرچه ممکن است مشکلاتی برای دانشمندان ایجاد شود اما واقعیت آن است که روند فعالیت های علمی ایران متوقف نخواهد شد.