سید جلال ساداتیان سفیر اسبق کشورمان در انگلیس با اشاره به سفر جوزپ بورل مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و ارتباط احتمالی این سفر با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، گفت: نمی توانیم بگوییم این سفر کاملا بی ربط با مسئله برگزیت انگلستان است، اما دستور کار اول رایزنی های بورل با مقامات  کشورمان نخواهد بود.

اخبار سیاسیاو افزود: آنچه که جوزپ بورل دنبال می کند رابطه مستقیم اتحادیه اروپا با ایران، بحث برجام و حوادثی که در این مدت اتفاق افتاده است؛ ولی با توجه به اینکه یکی از اعضای تروئیکای اروپایی کم شده است، قطعا در گفت و گوهای طرفین  موضوع برگزیت هم مطرح خواهد شد اما بعید می دانم محور اصلی گفت وگو ها باشد.

ساداتیان با اشاره به رایزنی های مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران اظهار کرد: در حال حاضر نگرانی اصلی اتحادیه اروپا صحبت های وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر خروج ایران از NPT است؛ این موضوع می تواند از نگرانی های اصلی اتحادیه اروپا باشد، چراکه آنها می خواهند به هر طریقی که شده برجام را حفظ کنند اما طبیعتا از دید تهران آنها به نوعی در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک و مشکلات بوجود آمده در رابطه با آن مقصر هستند؛ زیرا جرات ایستادگی در مقابل آمریکا را ندارند، از سوی دیگر به تعهدات خود عمل نمی کنند  ولی انتظار دارند که ایران همچنان به متعهد باقی بماند.

 سفیر اسبق کشورمان در لندن ادامه داد:  از دید کسانی که پرونده برجام را بررسی می کنند ایران تا کنون مواضع درستی  اتخاذ کرده و توافق هسته ای را برد- برد می دانند؛ آثار مثبت برجام در همان سال اول مشهود بود اما خروج ترامپ از این توافق همه  مناسبات را تغییر داد.

او با اشاره به تعهداتی که اروپایی ها در قبال برجام پذیرفته بودند، تصریح کرد: پس از خروج آمریکا از مذاکرات هسته ای، اروپایی ها هم آهسته آهسته از تعهدات خود شانه خالی کردند و به نوعی همه توافق های خود را در اینستکس خلاصه کردند. حتی بعد از این بدعهدی ها بازهم  شاهد راه اندازی یا کارآمدی این سازوکار نبودیم.

ساداتیان در پایان تاکید کرد: بنابراین می توان نتیجه گرفت که سفر جوزپ بورل به تهران و رایزنی با مقامات کشورمان بی ربط به مسئله برگزیت نیست، اما مهم ترین موضوعات در این رایزنی ها، برجام و بحث خروج ایران از NPT است.