به گزارش افکارنیوز،

 علی قربانی با اشاره به سخنرانی سالیانه رئیس جمهور آمریکا و پرداخت به مسائل ایران، گفت: ترامپ دراین سخنرانی اشاره داشته است که ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای را کنار بگذارد، این در حالی است که در دکترین سیاسی کشور سلاح هسته ای جایگاهی ندارد.

اخبار سیاسینماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری فتوا داده است، ایران هرگز به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست، طرح چنین مسائلی از سوی غربی ها صرفا اتهام زنی و بهانه جویی برای رسیدن به منافع خود است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: در ادامه ترامپ می گوید که ایران برای رفع فقر و بهزیستی مردم تلاش کند،هیچ کشوری اجازه ندارد برای ایران راه و روش و تعیین تکلیف کند، رئیس جمهور آمریکا اجازه ندارد درباره شرایط داخلی کشور اظهار نظر کند.

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران در دو سال گذشته، تصریح کرد: با وجود تهدیدهایی که به گفته خودشان باید دوماهه اقتصاد ایران را نابود می کرد، توانستیم از شرایط سخت عبور کنیم، تصور غربی ها این بود که پس از اعمال اینتحریم ها ایران از خواسته ها و برنامه های به حقش عقب نشینی می کند.

این نماینده مجلس اظهارداشت: با وجوداینکه در مقطعی کشور تحت فشارهایی سخت قرار داشت و رشد اقتصادی کشور به واسطه کاهش صادرات و تحریم ها افت داشت، اما صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی با وجود یاوه گویی ها ترامپ پیش بینی کرده است که در سال آینده رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد بود.

قربانی درادامه این گفت‌وگو به آمارهایی در خصوص رشد اقتصادی و تورم اشاره کرد و گفت: پیش بینی های ترامپ در خصوص ایران یکجانبه است، چرا که تورم ایران با عبور از تحریم های سخت و ظالمانه به 25 درصد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی کشور مجدد مثبت می شود

وی تاکید کرد: از آنجایی که تحریم های اقتصادی ترامپ کاری از پیش نرده است باعث شده به یاوه گویی بپردازد.

نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی ایرانداخلی است، بیان داشت: باید مدیریت کشور و بهره وری بهبود پیدا کند، ایران یک درصد جمعیت دنیا و 7 درصد منابع جهان را دارد، از نظر نیروی انسانی ما بیشتر از آلمان و ژاپن دانشجو داریم، در زمینه های علمی و توسعه منابع انسانی رتبه برتر دنیا داریم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: با توجه به توانمندی های داخلی می توانیم ریشه مشکلات اقتصادی را که داخلی است برطرف کنیم، ممکن است مسائل خارجی بر رشد اقتصادی و  پیشرفت کشور اثرگذار باشد اما با اصلاح ساختاری می توان از مشکلات اقتصادی عبور کرد.