به گزارش افکارنیوز،

  رییس پیشین سازمان صنایع و معادن استان تهران با بیان اینکه مشکل دولت فعلی نداشتن اعتقاد به برخورداری از اقتصاد پویا بدون درنظر گرفتن و تکیه بر درآمد از محل فروش نفت است؛ تصریح کرد: این عدم باور ناشی از نبود تفکر انقلابی نزد رییس و اعضای هیات دولت است.

اخبار سیاسی- عزت الله اکبری گفت: در شرایط کنونی و در حوزه های "نانو، بیو، انرژی هسته ای، سلول های بنیادی و ساخت موشک" جزو کشورهای طراز اول دنیا هستیم؛ ایران هم اکنون ماهواره می سازد پس چرا در زمینه ی خودرو که روی چهارچرخ راه می رود، توان خاصی ندارد!؟

 نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از "حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس" تصریح کرد: باور دارم درصورت برخورداری دولت از مدیریت جهادی و تفکر انقلابی، بهترین و با کیفیت ترین خودروها را فرزندان ایران اسلامی، خواهند ساخت.

  تحریم ها مشکل ساز نخواهند بود و تنها با ساماندهی اقتصاد کشور این تحریم ها که حالا تبدیل به روزنه ای برای منفعت طلب ها برای ضربه زدن به رقیب سنتی شده است، بی اثر خواهد شد.

 عزت الله اکبری خاطرنشان کرد: بودجه بندی در دولت و مجلس بسیار نا متوازن و آشفته است، و ثبات در سیاستهای اجرایی در حوزه اقتصادی وجود ندارد.

 در شرایط کنونی انتخاب نمایندگان توانمند وبا تجربه و روی کار آمدن مجلس مقتدر و کار آمد می تواند بستر حضور مدیران کار آمد و دولت کارآمد و با انگیزه و خردمند را فراهم نماید.