اخبار سیاسیجنگ نمی شود، اگر قوی شویم این جمله یکی از مهمترین جملات کلیدی آخرین سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نیروی هوایی بود.

به گزارش افکارنیوز، امام خامنه ای با تاکید بر قوی شدن کشور به ویزه در زمینه دفاعی بیان داشتند: ما به‌دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.

ایشان با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.

در طول سالهای اخیر بسیاری از بازیگران سیاسی که نشان داده اند پیاده نظام دشمن در کشور هستند هر بار بهانه هایی می اورند که در عمق آن این مساله است که ایران چرا در مسائل نظامی هزینه می کند و یا اینکه چرا برجام 2 و برجام 3 با موضوع موشکی را انجام ندهیم و در کل طرفدار کاهش قدرت نظامی کشور هستند.

بهانه این افراد نیز این است که ما نیاز به قوی شدن نداریم و به جای موشک باید با دنیا مذاکره کرد اما رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته با صراحت اعلام کردند که برای اینکه جنگ نشود باید قوی شویم.

متاسفانه عده ای اینطور در بوغ های تبلیغاتی خود می دمند که اگر در تجهیزات و دستاورهای نظامی پیشرفت کنیم باعث جنگ می شود! اما امام خامنه ای با درایت همیشگی اعلام کردند که قوی شدن باعث جنگ نمی شود یعنی اگر ما در بنیه دفاعی خود قوی تر شوی مطمئنا جنگ رخ نخواهد داد.

بهروز نعتی از نمایندگان مجلس در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: اگر امروز در زمینه نظامی به خودکفایی نمی رسیدیم، دشمنان ما طمع بیشتری نسبت به ما داشتند و با هر اتفاقی هوس جنگ و تعرض به مرزهای کشورمان را می کردند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه اتکا به درون کشور افزایش یابد، دشمنان متوجه توانمندی های ما خواهند شد و به امنیت ملی ما می افزاید؛ جغرافیا، توان نظامی، توان اقتصادی، توان فرهنگی می تواند به عنوان مولفه های تأمین امنیت باشد که تقویت آنها ما را قوی می کند.

همچنین رنجبرزاده از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که یکی از راه هایی که جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود راه نفوذ قدرت های جهانی برای شکستن اقتدار ایران را ببندد تقویت بنیه نظامی است، به طور قطع در شرایطی که ایران بتواند به دستاوردهای نظامی روز دسترسی داشته باشد هر اقدامی از سوی دشمنان با پاسخی شکننده و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن به توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران اشراف دارد ادامه داد: با این حال جمهوری اسلامی ایران باید تمام تلاش خود را برای در اختیار گرفتن آخرین تکنولوژی ها در عرصه نظامی به کار گیرد. در این زمینه چنانچه نیاز به اختصاص بودجه برای تقویت بنیه نظامی باشد باید تصمیمات لازم اتخاذ شود، همچنین هماهنگی و همراهی با کشورهای همسو از راه های مطمئنی است که عرصه را بر نظامیان غربی مسدود کرده و راهی موثر برای جلوگیری از بروز جنگ خواهد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور قطع کشوری که در موقعیت قدرت قرار داشته باشد احتمال شکل گیری هرگونه اقدام نظامی علیه خود را از سوی سایر قدرت ها کاهش می دهد که این واقعیتی انکارناپذیر است.