اخبار سیاسی-  هر دوم از این باغ بری می رسد، این ضرب المثل بهترین جمله برای حال روز این روزهای اصلاح طلبان و تنوکرات ها و جریان غربگرا و لیبرال کشور است، در لحظه ای این جریان انتخابات را تحریم می کند، لحظه ای دیگر می گوید لیست نمی دهیم، خبر می رسد برخی از افراد این جریان به دنبال لیست واحد در انتخابات هستنند و ... همه این مسائل از ترس شکست در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش افکارنیوز،  اصلاح طلبان به خوبی می دانند که شکست در انتخابات به احتمال بسیار برای آنها رقم می خورد و هر زمان در تاریخ انقلاب اسلامی در چنین وضعیتی گرفتار شده اند، هر روز بهانه های مختلف می آورند تا بار دیگر با مظلوم نمایی سعی کنند پایگاه اجتماعی خود را نگه دارند و یا حداقل از کاهش حداکثری آن جلوگیری نمایند و با ایجاد موج به اهداف خود برسند.

یدالله طاهر نژاد از اعضای فعال اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت و گویی انجام داده و به صراحت پیش بینی کرده که اکثریت مجلس آینده را اصلاح طلبان تشکیل می دهند.

وی اما در سخنانی قابل تامل گفته: دولت با وجود مجلس اصولگرا یا باید تسلیم و همراه شود، که با روحیات آقای روحانی خیلی سازگار نیست، یا خود را آماده تحمل شداید کند.

وی با بیان این سخنان از روحیات حسن روحانی خبر داده که با همراه نبودن مجلس ناسازگار است! سخنی که قابل تامل است. این بدان معنا است که مجلس فعلی کاملا با دولت همراه بوده و همین همراهی و وکیل الدوله شدن به جای وکیل ملت باعث شده تورم و گرانی گریبان مردان را بگیرد و مجلس نقشی منفع داشته باشد.

در واقع آنچه در کشور حاکمیت دارد قانون است ، بر اساس قانون اگر دولتی کارآمدی کافی برای خدمت به مردم را ندارد و در بخش های مختلف دچار ضعف است باید نظارت کافی و کامل بر آن انجام شود نه اینکه نمایندگان مجلس چشم خود را بر روی این ناکارآمدی ها ببندند.

دولت باید پاسخگوی مجلس باشد، این مساله اصلا ربطی به جناح بندی های کشور ندارد، مجلسی که نتواند مستقل باشد و با قدرت به کارش ادامه دهد باعث مشکلات عدیده ای می شود.

اینک زمان آن رسیده تا مجلس نو شکل گرفته که بتواند در مقابل دولت به وظایف قانونی خود عمل کند.

اصلاح طلبان عملکرد خود را در طول سالهای اخیر نشان داده اند و بهتر است به جای بهانه آوردن قبول کنند ضعف عملکرد این جریان سیاسی باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده اقتصادی و ... شده که امروز مردم در معیشت خود به شکل جدی مشکل داشته باشند.

مجلس آینده با یک انتخاب درست می تواند دولت را مجبور به کار کند و استقلال خود را حفظ کند.

مصطفی حسینی