به گزارش افکارنیوز،

محسن صحرانورد از فعالان سیاسی  با اشاره به ضرورت ایجاد فرهنگ مطالبه گری در بین مردم، اظهار داشت: مردم می توانند با مطالبه گری و فرهنگ پرسشگری ، نمایندگانی پاسخگو راهی مجلس کنند.

اخبار سیاسی - وی افزود: اگر فرهنگ پرسشگری در بین مردم نهادینه شود، ما شاهد رشد و توسعه خواهیم بود، در این شرایط است که مسئولین نیز پاسخگو خواهند بود، پرسشگری نیز به معنای ایجاد تنش نیست، باید فرهنگ پرسشگری به گونه ای تقویت شود که هر کسی به خود اجازه ورود به میدان حساس انتخابات مجلس را ندهد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: رد صلاحیت نزدیک به 90 نفر از نمایندگان مجلس فعلی آنهم به دلایل مشکلات مالی و اقتصادی ، نشان می دهد که فرهنگ پرسشگری در بین مردم کمتر نهادینه شده و نمایندگان چندان پاسخگوی مردم و فعالیت های خود نیز نبوده اند.

صحرانورد گفت: باید در انتخابات پیش رو ، مردم با انتخابی آگاهانه و دوراندیشانه ، اجازه ندهند افرادی که در سال های گذشته هیچ گونه مسئولیتی در قبال فعالیت های خود نپذیرفته اند، مجدد انتخاب شوند، شرایط کشور به گونه ای است که مردم باید افرادی را راهی بهارستان کنند که منافع جمعی و مردمی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند.

این کارشناس تصریح کرد: اگر کسی صلاحیتهای لازم را ندارد، نباید مورد اعتماد مردم قرار گیرد، همچنین مردمی که کاندیداهای خود را براساس شعارها و نه براساس عملکردها انتخاب می کنند، نباید انتظار عملکرد خوب از نمایندگان مجلس داشته باشند.

وی افزود: معیارهای غلط و عدم دقت مردم در انتخاب و گزینش کاندیداها، باعث شده تا در آشفته بازار انتخابات، افراد توانمند در هیچکدام از جناحها وارد صحنه های گزینش نشده و میدان برای انتخاب افراد ضعیف فراهم گردد، بنابراین لازم است که مردم در انتخاب خود با آگاهی کامل و درک شرایط موجود، نمایندگانی اصلح را راهی خانه ملت کنند.