به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه کیهان، لوده سابق و فراری سیما شروع به همکاری با یک شبکه سلطنت طلب بهایی کرده است. محمد حسینی که سودای ثروت اندوزی او را به پادویی برای بنگاه های معاملات ملکی در دوبی و قبرس کشانده بود، پس از گفت وگو با صدای آمریکا و فحاشی علیه جمهوری اسلامی توانست مجوز اقامت در آمریکا را دریافت کند. وی برای حضور در تلویزیون های فارسی زبان ضدانقلاب دست به دامان تلویزیون پارس شد که در آن بهائیان به تبلیغ فرقه انگلیسی خود مشغول اند. حسینی تاکنون دو بار ازدواج کرده است و در ایران آرزو داشت پسرش به زبان فارسی درس نخواند!