به گزارش افکارنیوز،

 حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به لیست‌های متعدد جریان اصول‌گرایی گفت: طبیعتا همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند آنچه که اصول کار مردم است بررسی دقیق ، تحقیق و شناخت نامزدهاست تا بر این اساس به آنها رای دهند.

اخبار سیاسی- او ادامه داد: اگر مردم فردی را هم نشناختند می‌توانند به یک گروه و افرادی اعتماد کنند تا آنها براساس شناخت این افراد را مورد حمایت قرار دهند؛ بنابراین مردم تا جایی که می‌توانند باید افراد را بشناسند و بر اساس شناخت رای دهند و اگر هم نشناختند اعتماد به افرادی که لیست دادند می‌تواند تکلیف را از آنها ساقط کند، زیرا به استناد اعتماد به افراد آن لیست انتخاب خواهند کرد.

ترقی با اشاره به حضور افراد ناشناس در لیست شورای ائتلاف، افزود: یقینا بسیاری از افراد توانمند و واجد شرایط در جامعه فرصت مطرح شدن در افکار عمومی و رسانه ها را نداشتند تا بتوانند خود را عرضه کنند، اما در بررسی های کارشناسی نشان دادند که از چه توانمندی هایی برخوردارهستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان کرد:  این افراد در فرآیند انتخاب شدن در مصاحبه های چالشی و متعددی حضور داشتند  و کارشناسان مختلف و متخصص در رشته های مختلف با اینها چالش داشته و سوال ها و پرسش های متعددی را مطرح کردند و پاسخ گرفتند و بعد از یک آزمون جدی، دقیق و متقن توانستند به این لیست سی نفره راه پیدا کنند.

فعال اصولگرا با اشاره به انتقادات سید محمد حسینی در انتخاب افراد این لیست، گفت: البته ممکن است که برخی مسائل وجود داشته باشد و ادعای ایشان هم ممکن است بخاطر حضور دقیقشان در این قضایا باشد، اما به طور کلی این فرایند سالم و خوبی بوده است و اگر اعمال نفوذی هم صورت گرفته من اطلاعی درباره آن ندارم.