به گزارش افکارنیوز، موسیالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، گفت که براساس برنامهای که از قبل به نمایندگان ارائه شده است، نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱، صبح فردا سهشنبه برگزار میشود.

وی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ نیز عضویت دارد در رابطه با زمان آغاز جلسات این کمیسیون نیز اظهار داشت: در این باره بحث‌هایی صورت گرفت تا امروز اولین جلسه کمیسیون تلفیق باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ تصریح کرد: اعضا نهایتاً به این نتیجه رسیدند که چون نمایندگان به دلیل شلوغی مسیرهای هوایی و زمینی نتوانستند خود را به تهران برسانند، نخستین جلسه کمیسیون فردا برگزار ‌شود.

ثروتی در پایان خاطرنشان کرد: در عین حال این احتمال هم وجود دارد که نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱، امروز برگزار شود.