به گزارش افکارنیوز،
زلزله حوالی ساعت ۱۶ دیروز ، بندرعباس را لرزاند. شدت این زلزله تا بیش از ۸ ثانیه ادامه داشت و نقاط مختلفی از هرمزگان این زلزله را احساس کردند.

اخبار سیاسیاما در این میان، فرشگرد، گروهی سلطنت طلب که با حمایت رضا پهلوی راه اندازی شده، با انتشار ویدئویی از سقوط داربست مدعی شد مردم بندرعباس در اعتراض به انتخابات یکی از ستادهای انتخاباتی را تخریب کرده اند!