به گزارش افکارنیوز، محمد نبی حبیبی در گفتگو با نسیم با بیان اینکه "عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره پنجم براساس خط و مشی که مقام معظم رهبری تعیین کرده بودند بسیار مناسب بوده و در پیشبرد سیاستهای کلان کشور تاثیر چشمگیری داشته است"، گفت: با جابجاییهای اندکی که در مجمع از سوی رهبری در دوره جدید صورت گرفته است این موضوع مشخص است که رهبری از عملکرد این نهاد راضی بودهاند.

وی خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت پیشبرد اهداف نظام ازجمله تحقق سند چشم انداز توسعه نقش پررنگی را ایفا می کند و از اینرو همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص قوه مجریه با این نهاد الزامیست.