به گزارش افکارنیوز، حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتوگو با فارس، با اشاره به تایید صحت انتخابات در ۱۸۸ حوزه انتخابیه تا این لحظه از سوی شورای نگهبان بعد از گذشت سی روز از برگزاری انتخابات گفت که روند بررسی صحت انتخابات ۱۹ حوزه انتخابیه باقی مانده در شورای نگهبان همچنان ادامه دارد و این شورا در روزهای آینده درباره بررسی صحت انتخابات در این حوزههای انتخابیه اعلام نظر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه انتخابات مرحله دوم مجلس نهم ۱۵ اردیبهشت و در ۳۳ حوزه انتخابیه برگزار میشود، درباره انتخابات رایانهای در این حوزههای باقیمانده برای مرحله دوم اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات به صورت کاملا رایانهای در حوزههای انتخابیهای که به مرحله دوم رفتهاند با شورای نگهبان در حال رایزنی هستیم و اگر مورد تایید قرار گیرد اطلاع رسانی خواهیم کرد.