به گزارش افکارنیوز، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۱ کل کشور در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق فردا تشکیل جلسه میدهند، اظهار داشت: پیش از این اعضای کمیسیون تلفیق ۲ جلسه برگزار کردهاند.

وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در جلسات گذشته، اعضای هیئت‌رئیسه را مشخص و آئین‌نامه داخلی و چارچوب‌های کلی برای بررسی بودجه را بررسی کرده‌اند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۱ کل کشور خاطرنشان کرد: دستورکار جلسه فردای کمیسیون تلفیق بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ است.