به گزارش خبرنگار افكار نيوز به نقل از شبكه ايران، آيتالله مكارم شيرازي در پاسخ به ۳ استفتاء درباره مفهوم و جايگاه ولايت فقيه، فتواي خود را به شرح ذيل بيان كردند.

سوال: بیان می‌شود که ولی فقیه دارای شأن اداره جامعه اسلامی از میان شئون ائمه(ع) می‌باشد، سوال من این است که آیا این مطلب نوعی ورود به حریم ائمه(ع) نمی‌باشد؟
جواب: ما معتقدیم اداره شئون جامعه اسلامی باید از سوی خداوند که خالق همه انسانها است اجازه داده شود.(هر چند پذیرش مردم وسیله پیشرفت این هدف است) و نیز معتقدیم که ولی فقیه نماینده امام عصر علیه السلام در زمان غیبت است.

سوال: آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است؟
جواب: آری، واجب است.

سوال: در صورتی که در زمینه سیاسی یا اجتماعی حکمی از جانب رهبری جهت عامه شیعیان صادر شود آیا برای مقلدین دیگر مراجع تکلیف می‌آورد؟ در زمینه‌های دیگر چطور و چرا؟
جواب: در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است.