به گزارش افکارنیوز،

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات بودجه ۹۹، گفت: دولت باید ظرف یک هفته لایحه سه دوازدهم بودجه را ارائه کند، اگر این لایحه ارائه نشود مجلس در قالب طرحی سه دوازدهم لایحه بودجه ۹۸ را تمدید خواهد کرد.

اخبار سیاسی - وی در توضیح این مطلب، اظهار داشت: در صورتی که لایحه بودجه به تصویب نرسد دولت نمی تواند در سال ۹۹ حقوق و دستمزدی به کارمندان و کارگران بپردازد، بنابراین سه دوازدهم قانون بودجه سال ۹۸ تمدید می شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: به عبارت دیگر بودجه سال ۹۸ به جای دوازده ماه در ۱۵ ماه اجرایی می شود و حقوق و دستمزد کارمندان نیز بر اساس بودجه سال ۹۸ پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر،  امروز و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹، نمایندگان مجلس با ۶۷ رأی موافق و ۱۱۴ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه، کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کردند.