محمود صادقی در پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

اخبار سیاسی - تست کرونای من مثبت شد.

این پیام را در شرایطی می‌دهم که چندان امیدی به ادامه‌ی حیات در این دنیا ندارم.

  •  
  •  
  •