به گزارش افکارنیوز،

گروه تروریستی داعش در سرمقاله نشریه رسمی خود (النبأ) از گسترش ویروس کرونا در شهر‌های مذهبی شیعه‌نشین ایران اظهار شادمانی کرد.

اخبار سیاسیبنا بر این گزارش، تروریست‌های داعشی نحوه مبارزه مقامات ایرانی با شیوع این بیماری را به تمسخر گرفته‌اند.

 نشریه داعش در شماره اخیر خود شیعیان را به "ریاکاری" متهم کرده که فقط در هنگام نیاز دست به دامن خدا می‌شوند!