به گزارش افکارنیوز،

همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، پرستاران و  پزشکان با از خودگذشتگی مثال زدنی به یاری بیماران شتافته تا جایی که به آنان «مدافعان سلامت» اطلاق می شود.

اخبار سیاسی - امیرحسین ثابتی، از فعالان رسانه ای با مقایسه ای جالب توجه میان مدافعان سلامت و مدافعان حرم ، نوشته است: «همه درحال تماشای فداکاری پرستاران و سایر اعضای جامعه پزشکی برای حفظ جان مردم و مهار #کرونا هستیم. اگر کسی ناجوانمردانه بگوید: «پول میگیرند تا این کار را بکنند!» چه حس بدی نسبت به او پیدا میکنیم؟ غربت مدافعان حرم همینجا بود، از جانشان گذشتند اما عده ای نامرد بازهم طعنه میزدند...»