به گزارش افکارنیوز،

در پی کشتار بی رحمانه مسلمانان در هند ، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در دو نامه جداگانه خطاب به پیتر ماورر، مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ و محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نسبت به سکوت مجامع بین المللی در این رابطه هشدار داد.

متن این دو نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای پیتر ماورر

مدیر محترم کمیته بین المللی صلیب سرخ

با سلام و تقدیم احترام

حال که حیوانیت بشری و کشتار ظالمانه انسان‌ها برای عده‌ای به معمول‌ترین عادات بدل گشته است و کشتار مسلمانان یکتاپرستی که بی هیچ جرمی، قربانی می‌شوند، در هند شدت گرفته است، لزوم به پاخیزی انسان‌ها در دفاع از مظلومین، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

امروز که جامعه انسانی خود درگیر نبرد با ویروس منحوس کرونا است و اتحادی به وسعت انسانیت برسر شکست آن شکل گرفته است نباید این مسئله موجب غفلت آزادی خواهان جهان و جامعه بشری نسبت به مسلمین مظلوم جهان در هند و کمرنگ شدن انسانیت شود.

در این برهه مهم اقدام جدی و فوری جنابعالی و تمامی فعالین حقوق بشر برای دفاع از مسلمین جهان که اکنون در هند نیازمند کمک هستند، شاید بیش از هر روز دیگری لازم باشد.

امید است اقداماتی جدی در این باره صورت گرفته و دولت هند با اقدام قاطعانه خود بر این حیوانیت بشری پایان دهد.

به گزارش مهر،  متن نامه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خطاب به رئیس دستگاه دیپلماسی نیز بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام

حال که حیوانیت بشری و کشتار ظالمانه انسان‌ها برای عده‌ای به معمول‌ترین عادات بدل گشته است و کشتار مسلمانان یکتاپرستی که بی هیچ جرمی، قربانی می‌شوند، در هند شدت گرفته است، بروز گفتمان اسلام ناب محمدی در دفاع از مظلومین عالم، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

امروز که جامعه انسانی خود درگیر نبرد با ویروس منحوس کرونا است و اتحادی به وسعت انسانیت بر سر شکست آن شکل گرفته است نباید این مسئله موجب غفلت آزادی خواهان و جامعه بشری نسبت به مسلمین مظلوم جهان و کمرنگ شدن انسانیت شود.

در این برهه مهم اقدام جدی جنابعالی و تمام سربازان دیپلماسی این مرز و بوم برای دفاع از مسلمین جهان که اکنون در هند نیازمند کمک هستند، شاید بیش از هر روز دیگری لازم باشد.

امید است اقداماتی جدی در این باره صورت گرفته و دولت هند با اقدام قاطعانه خود بر این حیوانیت بشری پایان دهد.