دریابان «علی شمخانی» خاطر نشان کرد که در این سفر با مقامات عراقی و رهبران سیاسی از همه طیف های شیعه، اهل سنت و کرد اوضاع سیاسی، امنیتی و توسعه روابط  را بحث و گفت وگو می کنیم.

اخبار سیاسی - وی اضافه کرد که با رییس جمهوری، نخست وزیری، رییس مجلس و رهبران سیاسی این کشور پاره ای پرونده های عام و خاص را بحث و بررسی خواهد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با کشور دوست و همسایه عراق از زمان سقوط رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳ تاکنون رابطه خوب همکاری دارد.

شمخانی به شیوع ویروس کرونا در سطح منطقه اشاره کرد و گفت که در مورد ویروس کرونا دو مسأله وجود دارد که یکی واقعیت و دیگری شایعه سازی درباره این ویروس است.

وی افزود که در واقعیت این ویروس، جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و امکانات فراوانی در اختیار دارد که به حول و قوه الهی بر این بیماری پیروز خواهد شد.

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفری دو روزه، شنبه شب در رأس هیأتی عالی‌رتبه سیاسی- امنیتی وارد بغداد شد.

«عصام السعدی» معاون «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق در فرودگاه بین المللی بغداد از دریابان شمخانی استقبال کرد.