به گزارش افکارنیوز،

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در صفحه شخصی خود، نوشت: هفته پیش اعلام شد که برخی مقامات استان سیستان و بلوچستان در صحت انتخابات حوزه زاهدان تردید کرده و اصرار بر بازشماری صندوق‌ها دارند. همکاران وزارت کشور نیز برای ایجاد اطمینان بیشتر پیشنهاد نمودند در صورت موافقت شورای نگهبان برخی از صندوق‌ها بازشماری شوند.

اخبار سیاسی - وی با بیان اینکه شورا با این مشکل مواجه بود که باید ذی نفعان درخواست بازشماری کنند، علاوه اینکه حتماً باید مستند باشد، آورده است: اگرچه نامزدهای سوم و چهارم چندان میلی به بازشماری نداشتند لیکن در نهایت تقاضای بازشماری تقدیم هیئت نظارت استان شد. شورا نیز علیرغم اطمینان از صحت انتخابات، ضمن قبول این درخواست با اعزام بازرس و بازشماری ۱۰صندوق مورد درخواست معترضین موافقت نمود.

عباسعلی کدخدایی اضافه کرد: اواخر هفته بازرس اعزام و با حضور نامزدهای معترض، هیئت اجرایی، مقامات اجرایی استان و در مقابل دوربین‌های تلویزیون بازشماری آغاز شد و پس از شمارش ۴ صندوق، نه تنها در آرای نفرات معترض تغییری ایجاد نشد، بلکه آرای نفرات اول و دوم اندکی افزایش یافت.

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: با درخواست معترضین از ادامه بازشماری خودداری شد و معترضین ضمن پذیرش نتایج، اذعان به صحت انتخابات این حوزه داشتند که در مصاحبه‌های منطقه‌ای نیز منعکس شد.

وی تاکید کرد: نتایج حاصله از بازرسی انتخابات در حوزه زاهدان نشان از دقت عمل هیئت اجرایی و نیز هیئت نظارت در برگزاری انتخابات و نظارت بر آن دارد که البته در حوزه‌های دیگر نیز غالباً این گونه است.

کدخدایی در ادامه مطلب خود با بیان اینکه بهتر آن است که مقامات استان، نامزدها و طرفداران یک فرد یا گروه قبل از بررسی دقیق و داشتن مدارک مستند نسبت به صحت انتخابات اعلام نظر نکنند، نوشت: این امر موضوعی است که متأسفانه غالباً در شکایات و اعلام نظرها مطرح شده مورد توجه نیست که خود علاوه بر تشویش اذهان عمومی، برای عوامل اجرایی و نظارت نیز زحمت مضاعف ایجاد می‌کنند.

وی در پایان این یادداشت نوشت: گزارش‌های دیگر از حوزه‌های انتخابیه مورد اعتراض منتشر خواهد شد.