به گزارش افکارنیوز،

محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشتار مسلمان در هندو از از سوی برخی از هندوهای افراطی، اظهار داشت: تنش‌های اخیر در هند و ظلم و ستم به مسلمانان با فرهنگ و تمدن مردم هند ناسازگار است و لازم است که دولت هند با تمامی امکانات تنش‌ها و مشکلات به وجود آمده را به صورت مسالمت آمیز حل کند.

اخبار سیاسی - وی با بیان اینکه هند سرزمین نژاد‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف است، افزود: ضروریست تا دولت هند از تدوم ظلم به مسلمان این کشور جلوگیری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره قانون جدید هند موصوم ب حقوق شهروندی ، اضافه کرد: برداشتی که از این قانون می‌شود این است که باعث محدودیت‌هایی برای مسلمان این کشور می‌شود که همین موضوع نگرانی‌هایی را برای مسلمانان هند به وجود آورده است.

رضایی با بیان اینکه مسلمان بخشی از جامعه و فرهنگ هند هستند، گفت: از دولت هند انتظار نمی‌رفت که قانونی را وضع کند که نسبت به اقوام و مذاهب در این کشور به ویژه مسلمانان ایجاد آزار و اذیت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس در محکوم کردن کشتار مسلمان هند ، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی در این بیانیه از دولت هند خواسته به مسئولیت خود عمل کرده و از حقوق یکصد و هشتاد میلیون مسلمان هند حمایت کند همچنین اعضای کمیسیون  در این بیانیه از تمامی نهاد‌های ملی، کشور‌ها و سازمان‌های اسلامی و به ویژه وزارت امور خارجه انتظار دارد هر اقدام لازم برای جلوگیری از کشتار مسلمانان را انجام دهند.