حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس در تشریح تشکیل واحد ویژه ضربت در نخست وزیری انگلیس برای مقابله با شایعات درباره کرونا در صفحه  شخصی خود نوشت:

اخبار سیاسی - " بنا به گزارش  رسانه‌ها، دولت انگلیس ، برای مقابله با شایعات و اطلاعات نادرستی که رسانه‌ها و یا سایت‌ها در خصوص ویروس کرونا منتشر می‌کنند، اقدام به ایجاد واحد ویژه ضربتی در نخست وزیری نموده است. این واحد  در صورت مشاهده اخبار و شایعات کذب، به‌سرعت به حذف خبر یا واکنش مناسب در برابر آن دست خواهد زد.

از نظر دولت انگلیس، مدیریت رسانه ای، بخش مهمی از برنامه‌ی ملی مقابله‌ی این کشور با  ویروس کرونا است." 

ایجاد واحد ویژه در انگلیس برای مقابله با شایعات کرونا