به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های صبح امروز  ایران در   سرمقاله‌ های خود به مهمترین مسایل روز کشور و جهان پرداخته اند که گزیده آن ها در ذیل می آید:

 خانه خوبان

اخبار سیاسی -ماه رجب است و رحمت وسیع خدا. ماه استعانت از خدا و استغفار و استجابت دعا. خدای مهربانی که برای هر خیری به او امیدوار و از هر شری به او پناهنده‌ایم.

 محصول دموکراسی آمریکایی در افغانستان

این روزها، تحلیلگران مسائل افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی را به دو پادشاه در یک اقلیم تشبیه می‌کنند!

 ما، کرونا و آن حرف سیدجمال اسدآبادی

ما حداقل از 28 مرداد 32 به این سو با آمریکا و از قریب 2 قرن پیش، با کلیت غرب و نماد قدیمی‌تر آن به نام «بریتانیا» در کشاکش و تقابل بوده‌ایم.