به گزارش افکارنیوز،

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مقابله با ویروس کرونا مستلزم مشارکت و همیاری همه مردم است، گفت: مردم باید اصول بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند و با توجه به اینکه فعلاً درمان این بیماری از طریق واکسن و دارو امکانپذیر نیست، مردم باید اصول بهداشتی را رعایت کنند و از راه‌های پیشگیری بهره ببرند.

اخبار سیاسی -وی ادامه داد: این روزها بحث تمایل برخی از مردم به مسافرت مطرح می‌شود که مردم باید به این نکته واقف باشند که نقل و انتقال ویروس از شهری به شهر دیگر بسیار خطرساز است و مردم باید حتی المقدور از مسافرت‌های غیرضروری خودداری کنند و در خانه‌های خود بمانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم در این روزها به هیچ وجه نباید در اجتماعات حضور یابند و همچنین ستاد مقابله با کرونا باید کسانی را که مشکوک به این ویروس هستند، در مراقبت کامل قرار دهد تا نقل و انتقال بیماری صورت نگیرد.

رنجبرزاده با تأکید بر اینکه ستاد مقابله با کرونا باید تمام امکانات لازم بهداشتی جهت پیشگیری از ویروس کرونا را در اختیار مردم قرار دهد، اظهار داشت: لازم است دولت تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار ستاد مقابله با کرونا قرار دهد و از آنان پشتیبانی کند.

این عضو ستاد مقابله با کرونا بیان کرد: در واقع بنده معتقدم که ستاد پشتیبانی باید از ستاد درمان و پزشکی جدا شود اما در حال حاضر ستاد مقابله با کرونا تهیه و توزیع اقلام بهداشتی را هم انجام می‌دهد که هر چه سریع‌تر این دو باید از یکدیگر جدا شوند.

وی ادامه داد: ستاد پشتیبانی مقابله با کرونا باید توسط دولت انجام شود، به این معنا که دولت تأمین و توزیع اقلام بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهد و این اقلام و تجهیزات بهداشتی را در اختیار ستاد مقابله با کرونا قرار دهد.

رنجبرزاده با بیان اینکه ایراد دولت این است که ستاد پشتیبانی و ستاد مقابله با کرونا را از هم جدا نکرده است، تصریح کرد: برای حل این مشکل و همچنین مقابله جدی با ویروس کرونا باید هر چه سریع‌تر ستاد پشتیبانی مقابله با کرونا با مسئولیت رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود تا ستاد مقابله با کرونا و شخص وزیر بهداشت صرفاً مسائل درمانی و پزشکی را در ستاد مقابله با کرونا پیگیری کنند، نه آنکه درگیر تهیه و توزیع اقلام بهداشتی باشند.