به گزارش افکارنیوز،

علی محمد نمازی فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با اشاره به اولویت‌های مجلس یازدهم گفت: در بحث تحقیق و تفحصمان نگاه ملی نیست و نظارتمان جناحی می شود و به سمت مچ‌گیری رقیبان می رویم.

اخبار سیاسی - به سمت آشکارسازی و شفاف سازی و نشان دادن واقعیت های اداره کشور نمی رویم. یکی از وظایف نظارتی مجلس تحقیق و تفحص است که درست انجام نمی شود. اگر مجلس آینده می خواهد به ضریب سلامت امور در کشور کمک کند، تحقیق و تفحص ها را با دید ملی و پرهیز از بخشی نگری و جناحی شدن پیگیری کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به موضوع تفریغ بودجه در کشور گفت: یکی از مسائلی که در کشور وجود دارد مسئله تفریغ بودجه است. یکی از ابعاد نظارتی مجلس همین مسئله تفریغ بودجه است.

ما می بینیم و شما هم در جریان هستید که هرسال، تفریغ بودجه دوسال قبل و یک سال قبل را اعلام و تخلف های زیادی را مطرح می کنند. مثلا در آن هشت سال دوره آقای احمدی نژاد این تفریغ بودجه را که ارائه می کردند معلوم بود که خیلی تخلف صورت گرفته است.  ما ندیدیم که نتیجه این تفریغ بودجه برای امور به کجا کشید.