به گزارش افکارنیوز،

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست آزمایشی امروز مجلس که به صورت دیجیتالی برگزار شد، گفت: در این جلسه نمایندگان نقطه نظرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند و نواقص فنی کار برای برگزاری نشست‌های علنی مجلس به صورت دیجیتالی مورد توجه قرار گرفت.

اخبار سیاسی - وی افزود: به طور کلی از نظر فنی شرایط مساعد بود اما مشکلاتی به صورت جزئی در حوزه فنی وجود داشت که از جمله آن می‌توان به پایین بودن کیفیت صدا و همین‌طور کم بودن زمان رأی‌گیری اشاره کرد که باید زمان رأی‌گیری در جلسات دیجیتالی افزایش پیدا کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در ایام نوروز هم نشست‌های غیررسمی مجلس به صورت دیجیتالی برگزار خواهد شد و نمایندگان نقطه نظرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در خصوص مسائل مختلف مطرح خواهند کرد.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: البته برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت دیجیتالی نیاز به اصلاح آیین‌نامه دارد که باید این کار انجام شود اما چنانچه ضرورت ایجاب کند و زمینه کار فراهم باشد، امکان پخش جلسات علنی که به صورت دیجیتالی برگزار خواهد شد از رادیو فرهنگ وجود دارد.

وی در پایان گفت: از نظر فنی هیچ مشکلی برای پخش جلسات دیجیتالی مجلس از رادیو فرهنگ وجود ندارد و می‌توان با وصل کردن میکروفن به سیستم‌ها امکان پخش جلسه مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از رادیو فرهنگ فراهم کرد.