به گزارش افکارنیوز،

روزانه 5 هزار ماسک به دست دانشجویان بسیجی در لانه جاسوسی سابق آمریکا تولید و به همراه مواد ضدعفونی کننده به صورت رایگان در اختیار مردم مناطق محروم قرار داده می شود.

اخبار سیاسی - در همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور، بسیج دانشجویی قرارگاه مبارزه با کرونا را تشکیل داد و هم اکنون هر روز دانشجویان بسیجی در کارگاهایی که در زیر مجموعه این ستاد راه اندازی شده دور هم جمع می شوند تا به مردم خدمات رسانی کنند.

در همین راستا تعدادی از دانشجویان به صورت جهادی و داوطلبانه وظیفه تولید ماسک و موادضدعفونی کننده را برعهده گرفته اند و تعدادی از دانشجویان هم اقلام تولید شده در مناطق محروم توزیع می کنند.

این اقدامات تنها بخشی از اقدامات است که توسط دانشجویان بسیجی در لانه جاسوسی سابق آمریکا انجام می شود، و دانشجویان بسیجی دانشگاه های مختلف نیز در این روزها برنامه‌های خاص خود را برای مبارزه با کرونا دارند.