به گزارش افکارنیوز،

صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز ( چهارشنبه ۲۸ اسفند ) را در ادامه مشاهده می‌کنید.


نوروزتان پیروز بر کرونا/ به تو از دور سلام/

نوروزتان پیروز بر کرونا / به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا / حرمت شکنان حرم اهل بیت در انزوا


نوروزتان پیروز بر کرونا/ به تو از دور سلام/

 

نوروزتان پیروز بر کرونا/ به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکانوروزتان پیروز بر کرونا/ به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا


نوروزتان پیروز بر کرونا / به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا / حرمت شکنان حرم اهل بیت در انزوا


نوروزتان پیروز بر کرونا / به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا / حرمت شکنان حرم اهل بیت در انزوا


نوروزتان پیروز بر کرونا / به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا / حرمت شکنان حرم اهل بیت در انزوا


نوروزتان پیروز بر کرونا / به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا / حرمت شکنان حرم اهل بیت در انزوا

نوروزتان پیروز بر کرونا / به تو از دور سلام/ نخست وزیر مکلف به اخراج آمریکا / حرمت شکنان حرم اهل بیت در انزوا