روزنامه های صبح امروز  ایران در سرمقاله‌ های خود به مهمترین مسایل روز کشور و جهان پرداخته اند که گزیده آن ها در ذیل می آید:

 مکتب حاج قاسم در قاب سال 98

اخبار سیاسی - جمعه 13 دی 98، تلخ‌ترین روز سال بود. در بامداد آن روز، خبر شهادت فرمانده سپاه قدس حاج قاسم سلیمانی به دست ارتش تروریست آمریکا در عراق، ایران و جهان را به لرزه درآورد.

 نوروزتان پیروز بر کرونا

کرونا آمار‌های جهان را به هم ریخت، ولی ما آدم‌ها فقط آمارهای‌مان نیستیم. ما آدم‌ها پیچیده‌تر از ریاضیات هستیم! پیچیده‌تر از بیولوژی خود و پیچیده‌تر از سیاست‌ورزی‌های خویش!

 حاج قاسم و ملت دو قهرمان امسال

سالی که گذشت پر فراز و نشیب بود و درس و دستاورد و عبرت کم نداشت. با سیل آغاز شد و با کرونا در حال پایان است و در میانه این دو، ماجراها و اتفاقاتی روی داد که به جرات می‌توان گفت هیچ ناظر و تحلیلگری آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. سال 1398 دو قهرمان داشت؛ حاج قاسم سلیمانی و ملت.