عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی درباره ممانعت آمریکا از ارسال دارو به ایران و مصداق جنایت جنگی محسوب شدن این اقدام گفت: این کار دولتمردان آمریکایی جنایتی تمام عیار علیه ملت ایران است.

اخبار سیاسی - وی افزود: تحریم‌های آمریکا در شرایط عادی یک جنایت است و در شرایط فعلی کشور فوق جنایت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار داشت: باعث تاسف است که عده‌ای باز هم با آگاهی از ظلم آمریکا در حق مردم ایران، سنگ آمریکا را به سینه می‌زنند.

** اظهار دوستی آمریکا با ملت ایران فریب است

گودرزی گفت: اگر ذره‌ای انسانیت در وجود سران نظام سلطه از جمله دولتمردان آمریکایی داشته باشند بایستی در شرایط فعلی حداقل تحریمهای دارویی ملت ایران را برمی‌داشتند اما اصرار و سماجت آمریکا و تحریم‌های همه جانبه که حاکی از بغض و کینه و عداوت و دشمنی عمیق آمریکا با ملت ایران است.

وی گفت:‌ اینکه آمریکای‌ها ادعا می‌کنند دوست ملت ایران هستند و در برخی مواقع اظهار دوستی می‌کنند دروغی بیش نیست و صرفا به روحیه تزویر و فریبکاری آمریکا بازمی‌گردد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود:‌ متاسفانه ما امروز شاهدیم با وجود مشکلات ویروس کرونا و نیاز شدید به تامین داروهای مورد نیاز مقابله با آن؛ متاسفانه آمریکا دست از تحریم‌های ظالمانه خود برنمی‌دارد.

** باید علیه دولتمردان آمریکا پرونده قضایی تشکیل دهیم

گودرزی تصریح کرد: مردم ایران در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که با عزم راسخ و اراده جمعی و روحیه بالا و توکل به خدا و به میدان آمدن تمام ظرفیت‌ها توانسته‌اند که از گردنه‌ها عبور کنند و قطعا از این گردنه هم عبور خواهیم کرد و به فضل پروردگارمان آینده کشورمان روشن است.

وی از دستگاه دیپلماسی خواست ممانعت آمریکا از ارسال دارو به ایران را در دادگاه‌های حقوقی دنیا پیگیری کرده و علیه دولتمردان ایالات متحده پرونده قضایی تشکیل دهیم. ضمن اینکه آنهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، رسوا کنیم و آمریکای جنایتکاری که بین ملت‌های دنیا بی‌آبرو هستند، بی‌آبروتر کنیم.