به گزارش افکارنیوز،

علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر ایران در برنامه تلویزیونی فرمول یک در مورد تحریم‌هایی که توسط غربی‌ها به کشور وارد می‌شود، گفت: تحریم‌ها زورگویانه است و در آن شکی نیست و خیلی از کشورهای اروپایی، آن را اجرا می‌کنند و این امر به دارو هم رسیده است.

اخبار سیاسی- وی خطاب به تروریسم‌ها افزود: چطور می‌بینید جمعیت ایران را و چطور این اقدامات غیرانسانی را انجام می دهید.

علی باقری گفت: برخی از کشورها بانی قطعنامه حقوق بشری در ایران می‌شوند و آن وقت همین کشور جلوی صادرات پانسمان بیماران ایبی به ایران را می‌گیرد.

باقری گفت: این تصمیم در مورد همه مردم ایران می شود و با مرام انسانی سازگار نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: اروپایی‌هایی که ادعای حقوق بشر دارند باید در مورد اینکه در این مقطع که درگیر کرونا هستیم دست به این اقدامات می‌زنند خجالت بکشند.

وی افزود: کشورهایی که با ایران همکاری نمی‌کنند در بحث کرونا، عامل تولید آن خواهند بود و جامعه جهانی باید نسبت به آن اقدام کند و در مورد آن ساکت نباشد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: به مسؤولان مدعی حقوق بشر نامه نوشته و تأکید کردم شما که جلوی دارو در بحث مقابله با کرونا را می‌گیرید در انتقال این ویروس مسؤولید.

وی افزود: هم دولت و هم سایر ارکان نظام همه قوت خود را به کار بسته و در این برهه حساس اگر مردم رهنمودهای لازم وزارت بهداشت را رعایت کنند در این مسیر با وجود همت کادر پرستاری و پزشکی که کار می‌کنند و با اتکا به توانمندی خود از پس مشکلات کرونا برمی آییم.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: موفقیت‌های ما هیچ چیزی از رذالت و پستی این کشورها که دست روی دارو و تجهیزات پزشکی می‌گذارند، کم نمی‌کند.