به گزارش افکارنیوز،

نخستین جلسه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در سال جدید امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. حسن روحانی در این نشست به یک توطئه ضدانقلاب اشاره کرد و گفت: توصیه من از روز اول این بود که سیستم تولید ما حالت عادی و معمولی داشته باشد.

اخبار سیاسی- وی افزود: من در جلسه گفتم که توطئه ضد انقلاب این است که کاری کند که کار و فعالیت اقتصادی در کشور تعطیل شود؛ بعدها نیز مدرک مربوط به این توطئه توسط وزارت اطلاعات برای من ارسال شد؛ ما نباید بگذاریم که ضد انقلاب به اهداف خود برسد بلکه همه باید کار کنیم؛ البته در چارچوب پروتکل های بهداشتی که وزارت بهداشت و ستاد کرونا اعلام می‌کند.

رئیس دولت با تاکید بر لزوم تبعیت تام از دستورات ستاد ملی کرونا، گفت: اگر این ستاد اعلام می‌کند در جایی وارد نشویم، نباید وارد شویم و همچنین اگر می‌گویند که یک رستوران و یک بازار شلوغ تا مدتی بسته باشد، باید به این حرف گوش کنیم و همکاری کنیم؛ همچنین در مواردی که دستور موکدی صادر می شود، نیروی انتظامی نیز باید ضامن اجرای آن دستورات باشد.