علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به نامگذارى سال ٩٩ از سوى رهبر انقلاب مبنى بر « جهش تولید » اظهار کرد: تقویت اقتصاد داخلی یکی از موضوعات مهم و اساسی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت، فرقی نمی‌کند چه اتفاقی در درون کشور رخ دهد به هرحال ما به تقویت اقتصاد نیاز داریم.

اخبار سیاسیاو تصریح کرد: با توجه به اهمیت تحقق «جهش تولید»، امسال باید موانع تولید را کاهش دهیم، همچنین باید بر مسئله انتقال و تولید دانش در کشور مدیریت بهتر و بیشتری داشته باشیم.

سخنگوی دولت گفت: باید زمینه‌های کارآفرینی در کشور را گسترش دهیم تا سرمایه‌گذاری صورت گیرد به صورتی که تحریم شکسته شود و با دنیا صادرات و واردات انجام دهیم.