اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به مناسبت فرا رسیدن روز طبیعت در حساب توئیتری خود نوشت:

اخبار سیاسی - سیزدهم فروردین است؛ آیین ایرانی سیزده به در در روز طبیعت. امسال شهروندان عزیز برای سلامت خود و دیگران در خانه مانده آمد. صمیمانه از این مدنیت و تاب آوری و همکاری جمعی تشکر می کنم. بیش از همیشه زمان همبستگی اجتماعی و تفاهم ملی است.

 

بیش از همیشه زمان همبستگی اجتماعی و تفاهم ملی است