به گزارش افکارنیوز،

ارسال ماهواره توسط ایران به ارتفاع ۴۲۵ کیلومتری و قرار گرفتن این ماهواره در مدار زمین یک موفقیت برای ایران به شمار می‌رود.

اخبارسیاسی- پیشرفت تکنولوژی ماهواره و تکنولوژی موشکی که این ماهواره را به مدار حمل کرد، جالب توجه است.