عکس مربوط است به سفر اولین هیات نمایندگی جمهوری اسلامی به کردستان برای مذاکره با گروهک های تجزیه طلب می باشد.
مذاکراتی که به نتیجه نرسید و به شرارت های ضد انقلاب(دمکرات و کومله) پایان نداد.

در این سفر که در ابتدای سال ۱۳۵۸ انجام شد شهید بهشتی، مرحوم طالقانی و آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.اشخاص مسلحی که در عکس دیده می شوند اعضای گروهک ضدانقلاب دمکرات کردستان ( دار و دسته قاسملو) می باشند