به گزارش افکارنیوز،

علی ربیعی سخنگوی دولت به مناسبت  روز جهانی کارگر در حساب کاربری خود در اینستاگرام، نوشت: چهل و اندی سال پیش اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را سامان می‌دادیم، به خیابان‌ها آمدیم.

اخبار سیاسی - وی در ادامه مطلب خود آورده است: در مقابل درب وزارت کار تحصن کردیم و جلوی خانه کارگر که اتحادیه سندیکاهای کارگری بود به اعتراض نشستیم. چند سال بعد به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار برای مزد چانه‌زنی می‌کردم. گویی مسائل دیرین کارگری هیچ گاه بوی کهنگی نمی‌گیرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال کرونا نیز بلای مضاعف بر جان کارگران شد، نوشت: قبلاً نوشتم کرونا در مقابل جان انسان‌ها، طبقه نمی‌شناسد؛ اما گویی این ویروس هم ناعادلانه عمل می‌کند. امروز کرونا بیشترین لطمه را بر زندگی کارگران بخش خدمات، روزمزدها، دستفروش‌ها، آشپزها و... وارد کرده است.

ربیعی تاکید کرد: انقلاب صنعتی فقط جهان توسعه‌یافته و عقب‌مانده به جای نگذاشت، بلکه در درون هر جامعه آنان که کار با جان می‌کنند و جان‌کار شدند یک طبقه و دیگران هم در طبقات دیگر جای گرفتند. یعنی دو شمال_جنوب شکل گرفت. یک شمال_جنوب توسعه یافته و عقب مانده و دومی شمال_جنوب کارگر و دیگران.

وی با بیان اینکه این ساختار تولیدی_اجتماعی به نحوی شکل گرفت که امروز هم که نگاه می‌کنم، انگار همان مسائب دیروز شورای عالی کار، دغدغه امروز هم هست، نوشت: تلاش زیادی برای جبران فاصله‌ها و عقب‌ماندگی‌ها صورت گرفت. اما هرچه می‌دویم هنوز کار زیادی در پیش‌رو داریم. آیا می‌توان روزی این ساختار اقتصادی و اجتماعی آنگونه بنا می‌شود که فاصله‌ها چنین جانکاه نباشد؟