به گزارش افکار به نقل از میراث آریا، تنها چند روز پس از پخش فیلمی مستند که توسط یک هواپیمای کنترلی از یک بشقاب پرنده فضایی گرفته و در چین پخش شد،دانشمندان این کشور از کشف سنگ نگارهای در یکی از مناطق باستانی این کشور خبر دادند که تصویری از یک فضا نورد یا موجود فضایی باستانی را نشان میداد.
این سنگ نگاره که حداقل قدمتی سه هزار ساله دارد در منطقه‌ای تاریخی میان شهرهای گواندونگ و گوانژی چین کشف شد. به گفته دانشمندان، این اثر دارای اشکالی مهندسی شده همچون آنتن و یک سفینه بوده که حاکی از آن موجودات فضای در دوره‌های باستانی به چین وارد شده اند.
گفتنی است در کتاب مقدس نیز داستانی از حزقیل پیامبر نقل شده که وی موجوداتی فرازمینی را مشاهده کرده بود.