به گزارش افکارنیوز،

 نمایندگان مجلس در جریان استفساریه تبصره بند الف ماده 103 قانون خدمات کشوری با مدرک کارشناسی معادل نیز موافقت کردند.

اخبار سیاسی- در این استفساریه آمده بود: آیا عبارت مدرک کارشناسی در تبصره بند الف ماده 103 قانون خدمات کشوری الحاقی مصوب 95/11/25، مدرک کارشناسی معادل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز در برمی‌گیرد، پاسخ: بله. عبارت مدرک کارشناسی در استفساریه تبصره بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود.