سرمقاله‌ روزنامه های امروز 15 اردیبهشت 99 را در این مطلب می خوانید.

تا دیر نشده اخراجشان کنید!

اخبار سیاسی- آنچه در لبنان، عراق، آلمان اتفاق افتاده و شاید همین روزها در سوریه و فرانسه هم رخ دهد نشان می‌دهد، آمریکایی‌ها در بدترین شرایط و بحرانی‌ترین وضع هم که باشند، دست از دشمنی با محور مقاومت بر نمی‌دارند.

کرونا و مسئله عدم قطعیت

روز گذشته، برای بار دوم، زمان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال 99جابه‌جاشده و نزدیک به یک ماه به تعویق افتاد.

نعمت کرونا

هرچند کرونا در هفته‌های اخیر به موضوع و مساله اول کشور تبدیل شده اما سویه دیگر این ماجرا، به محاق رفتن موضوعات و مباحثی است که زیر سایه این ویروس چند نانومتری