محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 16 اردیبهشت)‌ در جلسه علنی و در تذکر شفاهی خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: متأسفانه محدودیتی برای معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها برای ورود به صحن علنی ایجاد شده است،‌ ضمن اینکه عدم حضور وزرا در مجلس به دلیل شرایط کرونا باعث شده تا کارهای مردم پیگیری نشود. 

اخبار سیاسی- پزشکیان که اداره جلسه مجلس را برعهده داشت خطاب به خدابخشی گفت: ما محدودیتی برای این کارها در نظر نگرفتیم،‌ ضمن اینکه هیأت رئیسه هم چنین تصمیم‌گیری نکرده است.