محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز که در سال 96 انجام شده، 3 سال قبل گزارش آن نهایی شده است.

اخبار سیاسی- وی افزود: درباره موضوع عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس باید تاکید کرد که ایراد هم به هیأت رئیسه مجلس وارد است و هم هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:‌ متأسفانه رویه‌ای در مجلس وجود دارد که هیأت رئیسه بعضی موارد را مسکوت می‌گذارد و طبق روال طراحان موضوع را با پیگیری‌هایی که دارند به پیش می‌برند. 

سعیدی با بیان اینکه هیأت رئیسه باید به وظایف قانونی خود در مورد قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز عمل کند اظهار داشت: هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز باید پیگیری‌های لازم را برای قرائت گزارش این تحقیق و تفحص در صحن داشته باشند.

وی در پایان گفت: تحرک و پیگیری خاصی از سوی هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز برای قرائت این گزارش در صحن مشاهده نمی‌شود و لازم است پیگیری‌ها به صورت جدی‌تر در این زمینه صورت گیرد.